Stens huvud

Magisk utsikt över Österlen

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne.
Vi rekommenderar verkligen en tur hit.

Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet. 

Nationalparken är 400 hektar stor, varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Här har man en magnifik utsikt över Hanöbukten och vid klart väder kan man se den danska ön Bornholm, som en blå skugga vid horisonten i sydöst. 

Charmen med Stenshuvuds nationalpark är att man inte behöver gå långt för att se mycket. Landskapet är väldigt varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand.

Läs mer på https://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/nationalparksfakta